herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 

 
 
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin publikacji przetargu
Liczba znalezionych zamówień: 164
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł zamówienia Termin składania ofert malejaco
Dostawy
UD-II-WZP-271.23.2021.MRO/AJA/TP1-d
Dostarczenie i zamontowanie trzech poidełek dla ludzi i zwierząt, w Warszawie w Dzielnicy Białołęka, z umieszczoną na poidełkach informacją, że zostały wykonane i zamontowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 30-07-2021
Usługi
UD-II-WZP-271.19.2021.MLU/PNzAu-u
Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z podziałem na części: Część 1 - W zakresie opróżniania koszy ulicznych i uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne z przeznaczeniem na psie odchody Część 2 - W zakresie usuwania padłych zwierząt, sprzątania niezagospodarowanych terenów, w tym likwidacji dzikich wysypisk odpadów 21-07-2021
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.20.2021/AJA/MRO/TP1-Rb
„Rozbudowa ulicy Mochtyńskiej poprzez budowę chodnika na odcinku ok. 500,00 m od ul. Fajnej” uwaga zmiana terminu składania ofert 15-07-2021
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.17.2021/MRO/AJA/TP1-Rb
Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni asfaltowych na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie 07-07-2021
Usługi
BIA/B/X/3/1/WIN/1/2021
Obsługa transmisji wideo on-line z posiedzeń Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 01-07-2021
Dostawy
UD-II-WZP-271.18.2021.MLU.MRO/ TP1dzAu
Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części 30-06-2021
Usługi
UD-II-WZP-271.13.2021..MKA/PN-u
„Transport i opieka nad 90 uczniami niepełnosprawnymi (w tym dziećmi 5-leti i 6-let), zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych lub innych placówek wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na trasie dom-szkoła-dom w okresie całego roku szkolnego 21/22 tj.od 01.09.2021 do 31.08.2022 25-06-2021
Dostawy
UD-II-WZP-271.16.2021.MRO/TP1-d
Dostarczenie i zamontowanie trzech poidełek dla ludzi i zwierząt, w Warszawie w Dzielnicy Białołęka, z umieszczoną na poidełkach informacją, że zostały wykonane i zamontowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 23-06-2021
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.10.2021.MRO.MLU/TP1-Rb
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego Centrum Aktywności Międzypokoleniowej 18-06-2021
Roboty budowlane
UD-II-WZP-271.14.2021.MLU/AJA/TP1-Rb
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie 11-06-2021
1 2 3 4 5
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
23641776
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg